MSM TV


 1. Max Shimba: Person of the Holy Spirit (1)

  Holy Spirit is the Person, has Intellect, Will and Emotions, and thinks for Himself. 1 Corinthians 2:10-11.
  1. Max Shimba: YESU NI MUNGU

   Je, Yesu Kristo ni Mungu? Hebu tuanzie kutafiti ukweli wa hili swali, Je Yesu ni Mungu, kabla ya kuja kwake mara ya kwanza.
  2. Max Shimba: YESU NI MUNGU (Ushaidi Kutoka Biblia)

   Yesu alikuwa na Uwezo wa Kusamehe dhambi. Yesu atakuja kutoa Hukumu Yesualipatiwa adhama ambazo zina Yahwe pekee.
  3. Max Shimba: YESU NI MUNGU (Ushaidi Kutoka Biblia) 2

   1. Yesu aliumba Ulimwengu 2. Yesu anapewa adhama ya "umilele" 3. Yesuanapewa sifa ya kuwa kila mahali. 4. Yesu anapewa ...
  4. Max Shimba: YESU NI MUNGU (Ushaidi Kutoka Biblia) 3

   Je, Yesu Kristo Ni Mungu USHAIDI Isaya 9: 6 Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, nao ...
  5. Max Shimba: Ina Maana Gani Yesu kuwa Mwana wa Mungu?

   Yesu si Mwana wa Mungu kulingana na ubaba wa kawaida wa binadamu. Munguhakuoa na kupata mwana wa kiume. Mungu ...

No comments:

SURAH 3:54 – ALLAH DECEIVES THE MUSLIMS AND THE CHRISTIANS

  Believe it or not, Allah deceives both the Muslims and the Christians in the Qur’an. What is damaging for Muslims is the fact that the Qur...

TRENDING NOW