Posts

Showing posts from August, 2019

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

UTATU UNATHIBITISHWA KWA AYA NA HISABATI

Image
Tuanze kwa kusoma aya : 1 Yohana 5:7 Kwa maana wako watatu washuhudiao [mbinguni, Baba, na Neno, na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. 
Aya ya Biblia inasema ifuatavyo:
WAKO WATATU: 1 + 1 + 1 = 3 1. Baba 2. Neno - Yesu 3. Roho Mtakatifu Hawa Watatu wanashuhudia Mbinguni.
HAWA WATATU NI UMOJA: 1 * 1 * 1 = 1
MUNGU NI WA MILELE:  ∞ INFINITY
Zaburi 90: 2 inatuambia kuhusu uzima wa milele wa Mungu: "Kabla haijazaliwa milima, wala hujaiumba dunia, Na tangu milele hata milele ndiwe Mungu." Kwa kuwa wanadamu hupima kila kitu kwa wakati, ni vigumu sana kwetu kumpata mimba Ya kitu ambacho hakina mwanzo, lakini kimekuwa, na kitaendelea milele.

1. Baba ni wa Milele: Hana Mwanzo wala Mwisho  2. Mwana ni wa Milele: Hana Mwanzo wala Mwisho  3. Roho Mtakatifu ni wa Milele: Hana Mwanzo wala Mwisho 
YESU NI WA MILELE  Yesu Kristo, Mungu wa mwili, pia alithibitisha uungu Wake na uzima wake wa milele kwa watu wa siku yake kwa kuwaambia, "Kabla Ibrahimu hajazaliwa, mimi ni" (Yohana 8:58). …

TRINITY

Image
HOW COMPLEX IS TRINITY?
1 + 1 + 1 = 3 There are THREE that bear witness in heaven.

1 X 1 X 1 = 1 These THREE ARE ONE

∞ + ∞ + ∞ = ∞
The Father has no beginning or the end= ETERNAL=∞
The Word "Jesus" has no beginning or the end= ETERNAL= ∞
The Holy Spirit has no beginning or the end= ETERNAL= ∞

For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit; and these THREE ARE ONE. ~ 1 John 5:7

Shalom

Max Shimba bond-servant of Jesus Christ Mighty God. Titus 2:13