Sunday, August 19, 2018

The Black Stone is the right hand of Allah on earth

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
The Hadith: "The Black Stone is the right hand of Allah on earth; whoever touches it or kisses it, it is as if he shakes hands with Allah and kisses His right hand."

"The Black Stone is the right hand of Allah on earth"1

Shaykh’ul Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullaah) was asked about the words ascribed to Rasulullah (sallallaahu alayhi wa sallam):

‏الحجر الأسود يمين الله في الأرض‏

"The Black Stone is the right hand of Allah on earth." (Tabarani, Mujam; Abu Ubayd, Musnad)

and:


‏إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن‏

"I feel the breath of the Merciful coming from Yemen." (Ahmad, Musnad)
الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبَّله فكأنما صافح الله وقبل يمينه 

"The Black Stone is the right hand of Allah on earth; whoever touches it or kisses it, it is as if he shakes hands with Allah and kisses His right hand." 

Related image

No comments:

MSIBAA HUU, SANAMU YA NDAMA "NG'OMBE" WA DHAHABU KWENYE QURAN ALIKOROMA MOOOO MOOOO KAMA NG'OMBE ALIE HAI

Katika Kurani, tunapata mchwa wanaozungumza kwenye Sura 27:18-19, tazama mazungumzo ya Suleiman na ndege wa Hoopoe kwenye Sura 27:20-28 na h...

TRENDING NOW