Posts

Showing posts from April, 2018

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

HAKUNA MABADILIKO KATIKA MANENO YA ALLAH

Image
Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema Mwenye kurehemu.

Kwanza yanipasa nimshukuru Mola wetu mlezi ambaye ametupa uwezo wa kununa na kutumia karama ya fikra na kututenganisha na viumbe wengine wote. Baada ya kuipokea na kuikubali njia ya Bwana, na mwongozo wake, matokeo yake ni makuu na yametimizwa na ahadi ya uzima wa milele mbinguni. Kutakuwa na baraka tele na furaha kwani ALLAH amesema: ‘kwa wale wafuatao imani, kutakuwa na zawadi tele zaidi ya chochote chenye kufikiriwa, zaidi ya chochote kionekanacho au kinachosikika.’

Ebu tutumaini kuwa miongoni mwa hao watao bahatika.

Mola wetu aliyetupa akili timamu na fikra safi pia atatuongoza na kutuelekeza, kuona mwanga na kweli utakaotuongoza kwa usalama. Bwana uufanye mkono wetu unyoke kufikilia uwongofu.

Mungu mkuu amefanya tangazo hili:
“Msiliongeze neno niwaamuru wala msilipunguze, mpate 
kusishika amri za BWANA, Mungu wenu mwaamuzi’ Kumb 4:2

Na mwishoni kwa injili tukufu, tunasoma onyo kali.

‘Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya un…