Sunday, December 31, 2017

KWANINI NAENDELEA KUSEMA KUWA USHOGA NI IBADA YA KIISLAM.

No automatic alt text available.

Sina muda wa kubishana na Makafiri wa Makka. Wewe soma mwenyewe bandiko hapa chini na uniambie, dini gani ni ya mashoga?

Parapgraph ya pili inasema kuwa. eti sababu ya kuoga kwa Waislam ni pale unapoingizwa kichwa cha dhakari kwenye tupu yako ya nyuma.

Mbaya zaidi, wameruhusiwa kuingiza kichwa cha dhakari kwenye tupu za wanyama.

Hakika hii dini ni ya Jehannam.

No comments:

The Ten commandments, by themselves, are not Gods Perfect Law! They are not a complete expression of God's righteousness

Sabbath Keepers have an over inflated opinion of the 10 commandments calling the decalogue "Perfect". (The 10 commandments are nev...

TRENDING NOW