Tuesday, August 1, 2017

YESU ALISEMA: KABLA YA IBRAHIMU ASIJAKUWAKO, MIMI NI MUNGU

Image may contain: crowd and text
Msipaniki Waislam. Kaa chonjo na fungua macho yako ya rohoni.
Kwa maneno rahisi, katika Yohana 8:58 Yesu alikuwa anasema “Kabla Ibrahimu asijakuwako mimi ni Mungu”
Yohana 8:58 Yesu aliposema;
“….Amin, Amin, nawambia, Yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko” Wayahudi kwanini waliokota mawe? Soma Walawi 24:16. “Na yeye atakayelikufuru jina la BWANA hakika atauawa; mkutano wote watamuua kwa kumpiga kwa mawe;..”
Je Yesu alimaanisha nini aliposema mimi niko hata wakaona amekufuru? Hebu tuone niko ni jina la nani?
Kutoka 3:13-14; “….Tazama, nitakapofika kwa wana wa Waisraeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu; nao wataniuliza, Jina lake n’nani? Niwambie nini? Mungu akamwambia Musa, MIMI NIKO AMBAYE NIKO…MIMI NIKO amenituma kwenu.”
Kumbe "MIMI NIKO" ni jina la Mungu.
YESU NI MUNGU
Shalom,
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo.

No comments:

MSIBAA HUU, SANAMU YA NDAMA "NG'OMBE" WA DHAHABU KWENYE QURAN ALIKOROMA MOOOO MOOOO KAMA NG'OMBE ALIE HAI

Katika Kurani, tunapata mchwa wanaozungumza kwenye Sura 27:18-19, tazama mazungumzo ya Suleiman na ndege wa Hoopoe kwenye Sura 27:20-28 na h...

TRENDING NOW