Sunday, July 30, 2017

FINLAND: Bus driver was fired for refusing to allow two Somali Muslim bagheads to board the bus without a ticket


Doesn’t he know that these supremacist Muslim freeloaders are from a ‘protected class’ and are entitled to do anything they want?

No comments:

MSIBAA HUU, SANAMU YA NDAMA "NG'OMBE" WA DHAHABU KWENYE QURAN ALIKOROMA MOOOO MOOOO KAMA NG'OMBE ALIE HAI

Katika Kurani, tunapata mchwa wanaozungumza kwenye Sura 27:18-19, tazama mazungumzo ya Suleiman na ndege wa Hoopoe kwenye Sura 27:20-28 na h...

TRENDING NOW