Posts

Showing posts from May, 2017

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

WAKRISTO ZANZIBAR KITANZINI, WAPIGWA MARUFUKU KULA WAKATI WA MFUNGO WA RAMADHANI

Image

Why do Muslims get so fat during Ramadan, when they fast from dawn to dusk everyday for a month?

Image
Fasting for a month may renew the spirit but it often does little to reduce waistline. What happens between dusk and dawn – gorging, inactivity and disrupted sleep – Muslims often stay up until 4 a.m. to eat a last meal before sunrise, often packs on the pounds in a population already struggling with one of the highest obesity rates in the world.LA TimesMany Muslims  tend to overeat upon breaking their fast, and usually the meal involves heavy, fatty foods that are high in calories,” Dr. Al Madani, head of Emirates Diabetes Society, told TradeArabia, an online news site. The breaking of the fast usually begins with fresh dates and lots of water, followed by soups and juices, including a popular one made from berries and topped with pine nuts. Soon after evening prayers, a large meal called iftar is shared. The feasting continues after dinner as Egyptians visit with family and friends. Special desserts such as creamy konafa and syrupy basboussa are served throughout the night. The next …

SIMAMA IMARA KATIKA IMANI

Image
Mtume Petro alikuwa na imani yenye nguvu. Ni kwasababu gani tunasema hivyo? Kwa sababu wakati Yesu alimuita, alitoka katika mashua na kuanza kutembea juu ya maji. Aliamini kwamba Mungu angempatia uwezo wa kutembea juu ya maji kama vile Yesu. Vilevile, wakati Yesu alituita tuwe wafuasi wake, tulijitoa kwa Mungu katika sala na kubatizwa. Kwa sababu tulikuwa na imani katika Mungu, na tulitumaini kwamba Mungu atatusaidia.—Yohana 14:1; soma 1 Petro 2:21. Petro alikuwa anajua vizuri sana kuogelea, kwa hiyo, angeamua kuogelea ili kurudi kwenye mashua. (Yohana 21:7) Lakini, sababu gani hakufanya hivyo? Kwa sababu hakujitegemea yeye mwenyewe ili kupata msaada. Alikaza tena akili yake juu ya Yesu na alikubali amsaidie. Ikiwa tunatambua kwamba imani yetu imeanza kuwa dhaifu, tunapaswa kumuiga Mtume Petro na kumtegemea Mungu wakati wa tumeshindwa au tunahitaji msaada. Kama vile tu Mtume Petro alikaza tena akili yake juu ya Yesu, sisi pia tunapaswa kumtazama Yesu ‘kwa makini [kwa uangalifu].’ (So…

ELISHA ALIONA MAGARI YA VITA YA MOTO

Image
ELISHA ALIONA MAGARI YA VITA YA MOTO NABII ELISHA: Elisha (kwa Kiebrania אֱלִישַׁע, Elisha, yaani "Mungu wangu ni wokovu", kwa Kigiriki Ἐλισσαῖος, Elissaios au Ἐλισαιέ, Elisaie, kwa Kiarabu الْيَسَع Elyasaʿ) alikuwa nabii anayetajwa katika Biblia. Elisha alikuwa mwana wa Shaphat kutoka Abel-meholah aliyepata kuwa mfuasi wa nabii Elia (Kitabu cha kwanza cha Wafalme 19:16–19). Sasa tusome simulizi zake kidogo: Mfalme wa Siria alikuwa akimwinda Elisha, nabii wa Mungu, na kumfuatilia hadi Dothani, jiji lenye ukuta lililo mlimani. Wakati wa usiku, mtawala huyo wa Siria alipeleka farasi, magari ya vita, na wanajeshi huko Dothani. Asubuhi, majeshi yake yalikuwa yamezunguka jiji hilo.—2 Falme 6:13, 14. Mtumishi wa Elisha alipoamka na kutoka nje, akawaona watu waliokuja kumkamata nabii huyo. Basi mtumishi huyo akalia akisema: “Ole, bwana wangu! Tutafanya nini?” Elisha akamjibu hivi: “Usiogope, kwa maana wale walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao.” Kisha nabii huyo …

NABII ISAYA NI NANI?

Image
NABII ISAYA WA KWENYE BIBLIA Tuendelee kujifunza kuhusu Manabii wa kwenye Biblia. Kwenye hii Makala, tutajifunza kuhusu Nabii Isaya. UTANGULIZI: MAANA YA JINA ISAYA: “Wokovu wa Mungu” FAMILIA YA ISAYA: Mtu aliyeoa, mwenye angalau wana wawili MAKAO YA ISAYA: Yerusalemu MIAKA YA UTUMISHI: Angalau miaka 46, kuanzia karibu mwaka wa 778 K.W.K. hadi wakati fulani baada ya mwaka wa 732 K.W.K. WAFALME WA YUDA WALIOKUWAPO SIKU ZAKE: Uzia, Yothamu, Ahazi, Hezekia MANABII WALIOKUWAPO SIKU ZAKE: Mika, Hosea, Odedi Ni nini maana ya jina la Isaya? Jina la Isaya lamaanisha “Wokovu wa Mungu,” na yaweza kusemwa kuwa hicho ndicho kichwa cha ujumbe wake. Ni kweli, baadhi ya unabii wa Isaya ni wa hukumu. Hata hivyo, kichwa cha wokovu chaonekana wazi. Mara kwa mara Isaya alisimulia namna Mungu, kwa wakati ufaao, angewafungulia Waisraeli kutoka utekwani huko Babiloni, akiwaruhusu mabaki warudi Sayuni na kuirejesha nchi kwa utukufu wake wa hapo awali. Hapana shaka kuwa pendeleo la kunena na kuandika unabii…

ALLAH AKIRI KUWA WAKRISTO NI WATU WAPOLE, LAKINI MUHAMMAD NI MTU KATILI NA MTENDA MAOVU

Image
Allah naye anawathibitishia waislamu kuwa wakristo ni wapole.
Thibitisha katika sura ya 57:27 Surat Al-hadyd Twasoma:-
“Kisha tukawafuatisha nyuma yao mitume wetu na tukamfuatisha Issa bin Mariam na tukampa Injili na tukaweka upole na rehema katika nyoyo za wale waliomfuata.
Wakristo Allah anasema ni wapole sana. Upole wao nataka ujue kuwa si kwa sababu Allah amesema bali ni vema ujue kuwa wamefudishwa na Yesu mwenyewe kuenenda kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Tena tukafundishwa upole na upendo. BWANA Yesu alitufundisha haya kwa kinywa cha mtume Paulo. Tunasoma katika Rumi 12:17-21 maneno haya: “Msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Wapenzi, msilipize kisasi bali ipisheni ghadhabu ya Mungu maana imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi. Mimi nitalipa asema BWANA. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe maana ufanyapo hivyo utampalia
makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya,bali uushinde ubaya kwa wema. Lakini pia katika Mathayo 5:44…

WAISLAM NI WAPI YESU ALISUJUDU?

Image
Makafiri Waislam wamekuwa wakipotosha watu kila siku, kwamba YESU ni muislam kisa ALISUJUDU, hii ndio imekuwa hoja yao kubwa kwenye mitandao ya kijamii na katika mihadhara wanayofanya mitaani, na kweli kupitia njia hii, wamejipatia makundi ya waumini kwa hila, kuna watu wengi wameacha Ukristo na kusilimu, baada tu ya kuambiwa YESU ALISUJUDU, hivyo YESU ni muislam!
😨😨😨

Inasikitisha sana, ➡"Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa"⬅
HOSEA 4:6

Hii yote inachangiwa na uzembe wa Wakristo wengi kutopenda kusoma Biblia wao wenyewe, na wengine hawana Biblia kabisaa! Sasa mtu wa hivyo akikujia muislam na hila zake, lazima akupate, maana huna ujanja, Biblia yenyewe hujui, unafikri utamshinda? Sio rahisi! 😎😎

Tuendelee na mada!⤵⤵

Sasa waislam wanasema YESU ni Muislam, kisa tu,➡ALISUJUDU!

(Yaani kwa Waislam, mtu akifanya jambo lolote ambalo nao wanalifanya, tayari mtu huyo ni Muislam, hata kama haujui msikiti wala Allah! 😂😂😂😂

Mfano YESU alipofuga ndevu na akavaa kanzu, pia wanasema a…

Saudi-born singer, Shams Bandar Al-Aslami, wonders why the Arab world blames all its problems on the West?

Image
“For 1,400 years we have been slaughtering one another, just because one of us prays one way and another prays a different way.” Shams Bandar says, “1400 years ago the USA did not exist, so why on earth is the Arab world blaming them for everything?”“Why tell ourselves lies? The Syrians are scattered in the world’s oceans, dying by the millions on a daily basis… Iraqis are dying by the millions… All the Arab countries have closed their borders to them. Their own Arab brethren do not let him in.”

ISLAMIC TERRORISM STRIKES AGAIN…Christian children blown to smithereens while leftists rush to protect Muslims

Image
“Nothing to do with Islam?”

MANCHESTER “MUSLIM” SUICIDE BOMBER HAS BEEN IDENTIFIED

Image
His name is Salman Abedi, 23, and was already known to British security officials. The Islamic State (ISIS) claims he was working for them.

SHOCKING (if true): Turkey allegedly is harvesting organs of Syrian refugee children while they are still alive

Image
h/t Kate G The useless United Nations has been “monitoring” this situation in Turkey for the past three years.

AUSTRALIA: FED-UP neighbors bombard Sydney Muslim family of seven with vile anti-Muslim messages and leave severed pig’s head on their car as a warning NOT to build a house in their neighborhood

Image
Adnan Ali, who left Iraq for Australia more than 20 years ago, knocked down his house in Toongabbie to rebuild a bigger home for his wife and five children. But the dream quickly turned into a nightmare as locals began leaving severed pig heads and threatening messages on his empty block of land. UK Daily Mail(h/t Sara S) Mr Ali claims he is the target of a “racist” (What ‘race’ is Islam?)hate campaign by neighbours who don’t want him living in their street.  ‘Why they are hating us, I don’t know,’ he told Channel Nine’s A Current Affair program. (I’ll give you 3 guesses)Mr Ali says his neighbours have used timber off-cuts to write messages on the building site, including ‘f*** off wo*’. ‘I don’t know what they mean by wo*. In some areas they wrote ”this is your last warning”,’ Mr Ali said.  Another message, scrawled on a chair on his front porch, read: ‘Leave now, don’t waste your time and money you fat pig.’  Mr Ali claimed he and his wife have also been verbally abused by angry neigh…