Posts

Showing posts from March, 2017

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

END TIME: Watch Video Of The Lagos Woman Who Allegedly Transformed Into An Owl!!

Image
The incident happened last Monday at Boundary road Shasha, Akowonjo area Egbeda in Lagos, where an old woman, who a Nigerian pastor addressed as a witch, was accused of transforming into an owl.

Photos from the scene went viral after Pastor Stephen Ihesiabia, the General Overseer of The Lord’s Army Ministry, shared them on Facebook. He had claimed that the woman who was allegedly in the form of an owl, was flying either going to or from a meeting when she crash landed after thunder struck her.

All MuslimS Must Change To Christian To Avoid Hell Fire. Muslim Priest Urges All Muslim

Image
All MuslimS Must Change To Christian To Avoid Hell Fire. Muslim Priest Urges All MuslimWhile I was working in a muslim mosque as an imam, as a parish priest, I preach in my parish that Jesus Christ is not God, for me, God was only Allah, and I believed Allah never got married, so no sons for Allah. So I preached there that Jesus is not God. Then somebody ask me, who is Jesus?’’ from the crowd. Maybe a muslim, but he asked me, who is Jesus?’’ I was preaching he is not God, but the question is who is he? To know who is Jesus? I read the entire Koran once again: 114 chapters, 6666 in the Koran when I read it, the name of prophet Muhammad. I found it in Koran 4 places, but the name of Jesus I found in 25 places. There itself, I was a little confused. Why does the Koran give more preference to Jesus? And second thing, I could not see any woman’s name in Koran: the Prophet Muhammad’s mother’s name, or wife’s name, no, in the Koran, there is only one woman’s name that i found is Mariam, the…

Germany now allows forced child marriage (aka paedophilia) for Muslims

Image
Muslim man, approximately 50, looks very pleased with himself after making this 9-year-old girl his “wife.” What number wife is she?

THE CIRCLE OF LIFE – Islamic terrorist style

Image
The Islamic State is now recruiting in Afghanistan…right where al-Qaeda embedded itself to plan and carry out the 9/11 attacks on America. Looks like America’s vast expenditure of blood and treasure to civilize and modernize Afghanistan were all for naught. Not a purple finger in sight anymore.

Hopefully, this Muslim family will move back to the Islamic hellhole of their choice

Image
After an Alexandria, Virginia Muslim family’s home was ransacked and defaced with anti-Muslim graffiti, they are planning to move.

YEHOVA KWA KIARABU NI YAHUH ( يهوه ) NA SIO ALLAH

Image
Ndugu msomaji, Ninaendelea kuweka ukweli kuhusu Allah ambaye sio Yehova na wala hajawai sema yeye ni Yehova kwenye Quran yake. Wakati Biblia inatumia jina la Yehova kwa zaidi ya mara 9000, Allah yeye anasema hivi kwa Muhammad: "Jua ya kwamba hakuna aabudiwaye kwa haki ila Allah..." (Qur’an. 47:19) Unaona Allah anavyo likwepa jina la Yehova? Sasa tujifunze maana ya neno "JINA" . Waislam wengi kama sio wote hawajui tofauti ya JINA na [Jina la Sifa/wasifa kama Rais]. NINI MAANA YA JINA?
Ngoja kwanza nieleze kiurefu maana ya "JINA" na ASILI YAKE:
Kila mtu au kiumbe au Malaika ana jina lake na jina hilo linabeba kitu kikubwa sana. Chimbuko ya neno ‘’jina’’ linatokana na neno la kigiriki liitwalo ‘’Sum’’ ‘’Sum’’ maana yake ni ukumbusho au kumbukumbu. Ukumbusho au Sum kama ilivyoandikwa katika Biblia ya Kigiriki maana yake ni jina. -Kwa hiyo maana ya kwanza ya jina/sum ni ukumbusho ambao mtu au kiumbe au Malaika anapewa.
-Jina/sum maana yake ni alama ya pekee amba…

ALLAH KAFANYA MAKOSA MAKUBWA YA KIHISTORIA KUHUSU YUSUFU NA BABA YAKE YAKOBO

Image
Ndugu msomaji, Leo tutaangalia kwa undani sana MAKOSA MAKUBWA YA ALLAH kuhusu Yusufu mtoto wa Yakobo. Allah anasema kuwa, Yusufu alipo kuwa Misri na kufuatwa na ndugu zake, eti, wazazi wake wote walienda Misri. Je, haya madai ya Allah ni ya kweli? Hebu kwanza tusome ushahid hapa chini: TUANZE NA QURAN: Surat Yusuf aya ya 99. Na walipo ingia kwa Yusuf aliwakumbatia wazazi wake na akasema: Ingieni Misri, Inshallah, mmo katika amani. 100. Na akawapandisha wazazi wake kwenye kiti cha enzi. Na wote wakaporomoka kumsujudia. Na akasema: Ewe baba yangu! Hii ndiyo tafsiri ya ile ndoto yangu ya zamani. Na Mwenyezi Mungu ameijaalia iwe kweli. Na Mwenyezi Mungu amenifanyia wema kunitoa gerezani, na kukuleteni kutoka jangwani baada ya Shet'ani kuchochea baina yangu na ndugu zangu. Hakika Mola wangu Mlezi ni Mpole kwa alitakalo. Bila ya shaka Yeye ni Mjuzi Mwenye hikima. ALLAH ANASEMA KUWA YUSUFU aliwakumbatia WAZAZI WAKE NA AKASEMA INGIENI MISRI kama alivyo shahidiwa kwenye Surat Yusufu aya y…

MASHEHE NA USTAADH WASALI KANISA LA UFUFUO NA UZIMA

Image
Naona Madhabu ya Ufufuo na Uzima leo imepokea Ustaadhi..😝😝😝. Sijui Shekhe? Mambo yanazidi Kunoga! JUMAPILI 26/03/2017
Jumapili ya leo Ufufuo na Uzima wamekuwa na ugeni wa kutembelewa na Mashehe kwa sababu Ufufuo na Uzima ni rafiki wa waislam. “Anasema Shekhe dini ya uislam haizuii mtu kuwa na rafiki asiye Muislam” ameendelea kusema Ugomvi wa kidini ni uchoyo, kila tunalofanya tufanye kwa kuhakikisha watu wanaishi kwa Amani na furaha. Pia amesema ifike mahali Serikaliyetu itumie watu kama Askofu Gwajima kuitangaza Tanzania na vivutio vilivyopo Tanzania na isiwe kuwasakama na kuwasumbua. @Bishop
Mungu akiwaita watu kuwa makuhani ni kwa makusudi yake na kila kuhani anaitwa kwa saa yake na wakati wake, kila mtu ana wito wake.

UNAWAFAHAMU MALAIKA WAKUU SABA WA MUNGU "ARCHANGELS OF GOD? (SEHEMU YA TATU)

Image
MALAIKA MKUU GABRIEL Neno "Malaika Mkuu" linatokana na neno la Kiyunani Archangelos, lenye maana ya Mkuu wa Malaika (chief angel), kwa tafsiri ya Krania rav-mal'ákh, linatokana na neno la Kiyunani archein, linalomaanisha kuwa wa kwanza katika cheo au nguvu (to be first in rank or power); na neno angelos linalokaanisha mjumbe (messenger), au muwakilishi wa balozi (envoy). Neno hili limetumika mara mbili tu katika Agano Jipya katika 1 Wathesalonike 4:16 na katika Yuda 1:9. Ni malaika Wakuu Gabrieli na Mikaeli tu ambao wametajwa kwa majina katika Agano Jipya. Katika desturi nyingi za kikristo, Malaika Gabrieli anatambuliwa kuwa ni Malaika mkuu, lakini hakuna maandiko ya moja kwa moja yanayoonyesha jambo hili. Ni vema kutambua ya kwamba, neno "Malaika mkuu" linaonekana kutumika tu kwa umoja, na si katika wingi, na pia hutumika tu kumtaja malaika Mikaeli kuwa ndiye Malaika Mkuu. Malaika waliumbwa katika Roho na ni Roho watumikao, wakitumwa kuwahudumu wale watakaour…

HUYU MUHAMMAD ANAHUDUMU CHINI YA UKUHANI UPI?

Image
……………..
Tangu Mungu alipoanzisha Agano na Israeli pale Sinai (Agano la Kale), daima amekuwa anawasiliana na wanadamu kupitia MAKUHANI. Kunakuwa na KUHANI MKUU na makuhani walio chini yake.
……………
Kati ya kabila 12 za Israeli, aliiteua kabila ya Lawi wawe ndio makuhani.
Kumb 10:8 Na wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi … wasimame mbele ya Bwana kwa kumtumikia, na kuwabarikia watu kwa jina lake, hata hivi leo.
……….
Hesabu 1:50 lakini uwaweke Walawi wawe juu ya maskani ya ushahidi, na juu ya vyombo vyake vyote, na juu ya vitu vyake vyote
……….
Kuhani Mkuu alikuwa Haruni.
…………
Yesu alipokuja, alianzisha Agano Jipya na sheria zake mpya. Imeandikwa:
Waebrania 7: 15-17 ametokea KUHANI MWINGINE MITHILI YA MELKIZEDEKI; asiyekuwa kuhani kwa sheria ya amri iliyo ya jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo; maana ameshuhudiwa kwamba, WEWE U KUHANI MILELE KWA MFANO WA MELKIZEDEKI.
…………..
Yesu ni kuhani kwa mfano wa Melkizedeki na sio kwa mfano wa Lawi.
…………
Hivi sasa hakuna Kuhani Mkuu zaidi ya Y…

THE LARGEST MOSQUE IN EUROPE WAS BURNING DOWN TODAY IN SOUTH LONDON

Image
Ablaze: Pictured is the Baitul Futuh in Morden, South London, which is the largest in western Europe Seventy firefighters in south London are battling an enormous blaze which engulfed western Europe’s largest mosque. Ten fire engines were dispatched to deal with the fire at the Baitful Futuh mosque in Morden, which started burning around midday. A man has been taken to hospital for smoke inhalation, but community leaders have said they do not believe anybody else was affected. The cause of the blaze is not yet known. Before: The Baitul Futuh can be seen here in a file photo from 2003. One man caught up in the blaze is is hospital with smoke inhalation Shocked onlookers gathered opposite the mosque, watching a dark plume of smoke billowing out of the building’s roof before they were ushered behind a police cordon. The fire was reported by a member of the public just after midday. The enormous building sits on a 5.2acre site and can hold 10,500 people. At the time of the fire, however,…

QURAN INASEMA WAISLAM WAMEBEBA MIZIGO YA DHAMBI

Image
1. MIZIGO YA DHAMBI ZAO NI MIBAYA MNO "QURAN 16:25"
2. SHETANI AKIRI KUWA YEYE NDIE ALIYE IKETIA NJIA YA UISLAM Ndugu msomaji, Waislam wamekuwa wakisema kuwa, mtu mwengine hawezi kukubebea mizigo yako, lakini, hayo madai yanapingwa na aya kadhaa za Quran. Nasi tulipousikia uwongofu tuliuamini; basi anayemwamini Mola wake hataogopa kupunjwa wala kutwikwa (kubebeshwa) dhambi (za mtu mwengine).” (Qurani 72:13) Quran inasema kuwa, anaye mwamini Mwenyei Mungu, hawezi kuogopa kubebeshwa dhambi za mtu mwengine. Je, kuna watu wanaweza kubeba dhambi za Mtu mwengine?
Soma Quran Surat An Nahl(16) aya ya 25. Kuna watu wanawapoteza wengine Ili wabebe mizigo ya madhambi Siku ya Kiyama, na sehemu ya mizigo ya wale wanao wapoteza bila ya kujua. Angalia, ni mibaya mno hiyo mizigo wanayo ibeba! Allah kupitia Quran anawaambia Waislam wote kuwa, hiyo mizigo ya dhambi wanayo beba, NI MIBAYA MNO, na wamepotezwa ili waibebe wenyewe mpaka siku ya kiyama. SASA, kama kubeba Mizigo siku ya kiyama mbaya…

KUMBE JINA LA ALLAH HALINA MAMLAKA KAMA JINA LA YESU

Image
1. KWANINI JINA LA ALLAH HALINA UWEZO WA KUPONYA MAGONJWA?
2. ALLAH ASHINDWA KUMPONYA MUHAMMAD
3. MAOMBI YA JIBRIL YAGONGA MWAMBA
4. LAKINI JINA LA YESU LINAPONYA MAGONJWA YOTE
5. JE, UMESHA WAI ONA KUNA MKUTANO WA UPONYAJI KATIKA USILAM? Ndugu msomaji, Uponyaji ni nini? Ni tendo la kiimani la kupokea uzima katika roho au mwili kwa njia ya kuombewa,kuwekewa mikono au kulisikia neno sahihi la Kristo Yesu. Tendo hili la kiimani humletea mwamini uzima wa kiroho na afya ya kimwili pale ilipopunguka,kumbuka~wengi walipoponywa udhaifu wa miili yao,waliponywa pia na roho zao. Hivyobasi, kwanini Allah alipo mtuma Jibril kwenda kumuombea uponyaji Mtume wake Muhammad kwa ugonjwa uliosababishwa na kula sumu, maombi yao hayakufanya kazi? Hivyo basi, uponyaji haufanywi na mtu awaye yoyote yule isipokuwa Mungu. Hata madaktari bingwa wao hawaponyi bali hutoa tiba tu, mwenye kuponya ni Mungu. Watumishi wa Mungu pekee ndio hufanyika kama daraja au chombo cha kuleta uponyaji ulioachiliwa na Bwana kwa muhu…

YESU ALIKUWEPO KABLA YA KUUMBWA KWA VITU VYOTE DUNIANI NA MBINGUNI

Image
Wakolosai 1:17 “Naye amekuwako kabla ya vitu vyote; na vitu vyote hushikamana katika yeye”. Yesu Kristo alikuwako kabla ya Ibrahimu kuwako (Yohana 8:52-58). Watu walioambiwa maneno hayo na Yesu mwenyewe waliokota mawe ili kumpiga Yesu wakisema kuwa anakufuru. Hawa ni watu wa tabia ya mwilini wanaotumia akili kupambanua mambo ya Mungu (mambo ya kiroho huwezi kuyatambua kwa akili maana Mungu ni Roho. ( Yohana 4:24)..Yohana 17:5,24.Waebrania 7:3 ). Yesu ni Alfa na Omega, wakwanza nawa mwisho kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu yeye alikuwako (Ufunuo 22:13). Shalom Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo.

YESU NI MUNGU MUUMBAJI

Image
Sifa ya kuumba niya Mungu peke-yake (Yohana 1:3,14) “vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Naye Neno alifanyika mwili; nasi tukauona utukufu wake kama utukufu wa Mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli”. Yesu anaitwa Neno la Mungu (Ufunuo 19:13) “Kwahiyo Neno ni Mungu “(Yohana 1:1).. na huyo ndiye aliyevifanya kuwako vitu vyote. Aliyeshuka kutoka juu na kufanyika mwili ni Yesu pekee aliyezaliwa na bikira Mariamu bila mbegu ya kiume kama inavyotokea kwa wanadamu wengine. Katika yeye (Yesu) vitu vyote viliumbwa (Wakolosai 1:13-16) vinavyoonekana na visivyoonekana; vya Mbinguni na vya duniani. Maandiko yako wazi kabisa, na kwa mtu mwenye Roho wa Mungu anaelewa kwa urahisi kuwa Yesu ni Mungu. Shalom Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo.

UNAWAFAHAMU MALAIKA WAKUU SABA WA MUNGU "ARCHANGELS OF GOD? (SEHEMU YA NNE)

Image
SELAPHIEL:
Maana ya Selaphiel ni "Maombi ya Mungu" au "mtu anaye omba kwa Mungu".

Hili jina linaweza pia kuandikwa kama Zerachiel, Selapheal, Salathiel, Selathiel, Sealteal, Seraphiel, Sarakiel, Sariel, Suriel, Suriyel, na Saraqael.

Malaika Mkuu "Archangel Selaphiel" anajulikana kama Malaika wa Maombi. Ni Malaika anaye wasaidia na au wahamasisha watu waombe kwa Mungu. Yaani yeye anakusaidia wewe kupunguza mawazo yako wakati unaomba ili uweze kuomba huku ukiwa unamwazia Muumba wako. [He helps people connect to God through prayer, giving them the focus they need to block out distractions and concentrate on praying].
Malaika Mkuu Selaphiel ametajwa katika Kitabu cha Ufunuo 8 aya ya 3 na 4: Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi, ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu, iliyo mbele ya kiti cha enzi. 4 Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na m…