Tuesday, January 10, 2017

UYAHUDI AU MYAHUDI MAANA YAKE NINI? (SEHEMU YA KWANZA)

Image may contain: text
Kama linavyotumiwa na watu wengi leo, neno hili linarejezea watu wenye asili ya Kiebrania na wengine ambao wamegeuzwa imani na kuwa wafuasi wa dini ya Kiyahudi. Pia Biblia inataja kwamba kuna Wakristo walio Wayahudi kiroho ambao wanafanyiza “Israeli wa Mungu.”
Je, Wayahudi wa asili leo ni watu wa Mungu waliochaguliwa?
Wayahudi wengi huamini hivyo. Encyclopaedia Judaica (Jerusalem, 1971, Buku la 5, safu ya 498) inasema hivi: “WATU WALIOCHAGULIWA, ni jina la kawaida la watu wa Israeli, linaloonyesha kwamba watu wa Israeli wana uhusiano wa pekee na usio na kifani pamoja na Mungu wa ulimwengu wote. Hilo ni wazo kuu katika historia ya Wayahudi.”—Ona Kumbukumbu la Torati 7:6-8; Kutoka 19:5.
Katika Torati-vitabu vitano vya kwanza vitano katika Biblia Mwanzo 14:13 inafundisha kuwa Abramu, kawaida anayetambuliwa kama Myahudi wa kwanza, alikuwa kama ilivyoelezwa "Kiebrania." Jina "Myahudi" linatokana na jina la Yuda, mmoja wa wana kumi na wawili wa Yakobo na mmoja wa makabila kumi na mawili ya Israeli. Inavyoonekana jina "Myahudi" awali lilijulikana tu kwa wale ambao walikuwa wanachama wa kabila la Yuda, lakini wakati ufalme uligawanyika baada ya utawala wa Sulemani (1 Wafalme 12), neno lilimaanisha mtu yeyote katika ufalme wa Yuda, ambayo ni pamoja na kabila la Yuda, Benjamin, na Lawi.
Leo hii, wengi wanaamini kwamba Myahudi ni mtu yeyote ambaye ana uzao wa kimwili na Ibrahimu, na Isaka, na Yakobo, bila ya kujali makabila ya awali kumi na mbili anapotoka.
Kwa mujibu wa marabi Wayahudi, Myahudi ni yule ambaye ana mama Myahudi au mtu ambaye rasmi hubadilishwa kwa Uyahudi. Mambo ya Walawi 24:10 mara nyingi inachukuliwa kuupa uaminifu huu imani, ingawa Torati huifanyi madai maalum kwa msaada wa mila hii. Baadhi ya wanazuoni husema kwamba haina uhusiano wowote na kile mtu anaamini. Wanazuoni hawa hutuambia kwamba Myahudi hana haja ya kuwa mfuasi wa sheria na desturi ili achukuliwe kuwa Myahudi. Kwa kweli, Myahudi hawezi kuwa na imani katika Mungu wakati wote na bado kuwa Myahudi kwa misingi ya tafsiri ya marabi hapo juu.
Wanazuoni wengine hufanya wazi kwamba kama mtu afuatavyo maagizo ya Torati na anakubali "kanuni kumi na tatu za Imani" ya Maimondes (Mwalimu Moshe ben Maimon, mmoja wa Wayahudi wasomi wakubwa wa kipindi), hawezi kuwa Myahudi. Ingawa mtu huyu anaweza kuwa "kibiolojia" Myahudi, hana uhusiano halisi na Wayahudi.
Mt. 21:42, 43: “Yesu akawaambia [wakuu wa makuhani na wanaume wazee kati ya Wayahudi wa Yerusalemu]: ‘Je, hamkusoma kamwe katika Maandiko, “Jiwe ambalo wajenzi walilikataa ndilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Limetokana na Yehova, nalo ni la kustaajabisha machoni petu”? Ndiyo sababu ninawaambia ninyi, Ufalme wa Mungu utachukuliwa kutoka kwenu na kupewa taifa lenye kuzaa matunda yake.’”
Je, agano la Mungu pamoja na Abrahamu linatoa uhakikisho kwamba bado Wayahudi ni watu wa Mungu waliochaguliwa?
Je, Wayahudi wote watageuzwa wamwamini Kristo na kupata wokovu wa milele?
USIKOSE SEHEMU YA PILI
Shalom
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo.

No comments:

ETI, ALLAH KAUMBA MATUNDA DUME NA MATUNDA JIKE

Jenda za Matunda? Inahitaji muujiza kuamini katika hili ... Hivi majuzi, niligundua "muujiza mwingine wa kisayansi" katika Qur'...

TRENDING NOW