Monday, November 21, 2016

YESU HAKUWA MUISLAM (SEHEMU YA PILI)


YESU HAKUWAI MWABUDU ALLAH
Yesu hakuwai kuomba na au kumwabudu “Allah”, lakini kutokana na Biblia, Yesu aliomba kwa Baba yake, Yohana 17:1 Maneno hayo aliyasema Yesu; akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze Mwanao, ili Mwana wako naye akutukuze wewe. Koran na Uislam unakiri kuwa Allah si Baba na hakuna hata aya moja inayo mwita Allah Baba. Yesu hakuwa Muislam.
YESU NI MUNGU.

No comments:

THE JEWISH CALENDAR

  The Jewish calendar - also known as the Hebrew calendar - and its history is described on this web page. The Jewish calendar - including t...

TRENDING NOW