Friday, November 4, 2016

MUISLAM KAFUMANIWA AKILA URODA MBUZI.


HUU NI MSIBA MKUBWA SANA.
Mtu anaruhusiwa kufanya ngono na mnyama yeyote yule kama Kondoo, Ng'ombe, Ngamia nk. Lakini, atakapo maliza kufanya ngono lazima amuue huyo mnyama. Asiuze nyama yake kwa watu anao wafahamu wa kijijini kwake, lakini anaruhusiwa kuuza nyama yake kwa kijiji cha jirani yake: Imesemwa kwenye kitabu cha Khomeini, Tahrir al-Vasyleh, fourth volume, Darol Elm, Gom, Iran, 1990
Kwa Kiingereza:
“A man can have sex with animals such as sheep, cows, camels and so on. However he should kill the animal after he has his orgasm. He should not sell the meat to the people in his own village, however selling the meat to the next door village should be fine.” – From Khomeini’s book, Tahrir al-Vasyleh, fourth volume, Darol Elm, Gom, Iran, 1990
Endelea kusoma ushahidi zaidi:
Ahmad bin Yunus alituambia kuwa Sharik, Abu al-Ahwas na Abu Bakr bin ‘Ayyash walikuwa na undugu na ‘Asim (bin Bahdalah Abi al-Najud) kutoka Abu Razin kutoka Ibn ‘Abbas ambaye alisema: Hakuna kosa lolote lile mmoja wenu anapongonoka na mnyama kama Mbuzi au Ng'ombe au mnayma yeyote yule
MUISLAM AKAMATWA AKILA URODA MBUZI WA JIRANI YAKE BAADA YA KUPATA RUHUSU KUTOKA DINI YAKE.
Ndio maana mimi sili nyama ya HALAL, MAANA HAWA JAMAA WAMERUHUSIWA KUINGILIA HAO WANYAMA KIMWILI NA KUWAUZIA NYAMA WAKRISTO.
WEWE MKRISTO UNAYE JITAMBUA KAMWE USILE NYAMA YA HALAL KUTOKA KWA WAISLAM.

No comments:

Does Allah Need Help?

  In the Qur’an, the same Allah asks for help… 47:7 O you who believe ! if you help (the cause of) Allah, He will help you and make firm you...

TRENDING NOW