Saturday, October 1, 2016

MUHAMMAD AWARUHUSU WAISLAM KUPIGA WAKE ZAO


Ndugu msomaji,
Muhammad alikuwa na tabia ya kuwapiga wake zake, hususan Aisha na Hafsa.
HUU NI MSIBA MKUBWA SANA KWA WAISLAM
Nabii wa Alah Muhammad alipiga Aisha kifuani na kumsababishia maumivu makali. Sahih Muslim #2127:
SOMA KISA HIKI HAPA CHINI.
Sahih Muslim #2127:
Ilipokuwa zamu yangu kwa Nabii wa Allah kuwa nami usiku, aliingia na kugeuka, akavua joho lake na viatu vyake, na kuviweka karibu na miguu yake, na akajilaza kwenye kitanda mpaka alipo fikiria kuwa na mimi nimelala.
Basi akachukua joho lake taratiibu na kuvaa viatu vyake, na akafungua mlango na kutoka nje na kuufunga taratibu. Aisha akasema, na mimi nikajifunika kichwa changu, na kuvaa hijabu yangu na kujifunga nguo kiunoni mwangu, na baadae nikatoka nje na kumfuta Nabii wa Allah mpaka alipo fika Baqi.
Alisimama pale kwa muda mrefu. Na baadae akanyanyu mikono yake mara tatu, na baadae kurudi, na mimi vile vile nikarudi nyumbani. Alikuwa anatembea kwa haraka haraka, na mimi vile vile nilitembea kwa haraka haraka. Alikimbia, na mimi nikakimbia vile vile. Akaja nyumbani na mimi vile vile nilikwenda nyumbani, ingawa mimi nilkwenda kwa haraka kabla yake. Nilipo ingia tu na kujilaza kitandani, na Nabii wa Allah akaingia nyumbani, akasema: Hii ni nini, O' Aisha, mbona unahema sana? Nikamwambia, hakuna kitu. Akasema, Niambie au una mambo ya siri hautaki kuniambia.
Nikamwabia, Nabii wa Allah, baba na mama yangu wawe fidia kwako, halafu nikamwambia kila kitu bila kumficha kitu.
Muhammad akasema, kumbe nilicho kuwa nakiona kwenye giza mbele yangu ilikuwa ni wewe? Nikamjibu, NDIO. Basi Nabii wa Allah, AKANIPIGA KWA NGUVU SANA KWENYE KIFUA CHANGU, na nilipatwa na maumivu makali sana. HALAFU AKASEMA, unafikiri Allah na Nabii wake wamekuonea?
Bukhari volume 8, #828
Amesema Aisha: Abu Bakr alikuja kwangu na akanipiga ngumi kwa nguvu sana na kusema, umewaweka watu kizuizini kwasababu ya mkufu wako. Lakini nilikuwa nimekaa kimya kama vile nimekufa, .......

Jamani, eti huyu ndie Nabii wa Allah. Hana jema zaidi ya kupiga wake zake, kisa, mke mtu kamfuata Baqi. Je, kama Muhmmad alicho kuwa anafanya ni jambo jema, kwanini aliondoka nyumbani kwake kimya kimya?
Kama kweli Muhammad hakwenda kufanya NDUMBA, kwanini alichukia pale alipo ambiwa kuwa Aisha na yeye alikuwa Baqi?
Hivi, kwanini MUHAMMAD ALIKUWA ANAPIGA WAKE ZAKE?
Hakika huyu hakuwa Nabii wa Mungu bali Allah mpinga Mungu.
Endelea kusoma tabia za kupiga wanawake kwenye Uislam:
MUHAMMAD ARUHUSU WAISLAM KUPIGA WAKE ZAO
Abu Dawud (2142) - Nabii wa Allah kasema, Muislam anahaki ya kumpiga Mke wake bila ya kusema sababu. http://www.usc.edu/…/religious…/hadith/abudawud/011-sat.php…
Kash-shaf (the revealer) of al-Zamkhshari (Vol. 1, p. 525) - Muhammad alisema, wekeni bakora zenu za kuwachapia wake zenu sehemu ambayo wataziona ili waogope
Abu Dawud (2141) - Wake zenu wamepata kiburi, hivyo basi wapigeni mpaka wapate adabu. Kasema Nabii Muhammad. http://www.usc.edu/…/religious…/hadith/abudawud/011-sat.php…
Sahih Muslim (9:3506) - Baba mkwe wa Nabii Muhammad (Abu Bakr and Umar) alimfurahisha Muhammad alipo wachapa vibao Aisha na Hafsa. Muhammad alicheka sana. http://www.usc.edu/…/religious-t…/hadith/muslim/009-smt.php…
Leo tumejifunza tena kuwa, kumbe katika Uislam, wanaruhusikwa kuwapiga wake zao. Huu ni MSIBA.
Max Shimba mtumwa wa Yesu Kristo
For Max Shimba Ministries Org

No comments:

ISLAM – THE RELIGION OF RAPE

While Rape is viewed as a serious crime by law-abiding citizens in all civilized societies, it is sanctioned by Allah in the Qur’an. Many ar...

TRENDING NOW