Saturday, July 2, 2016

KWANINI MUHAMMAD ALIRUHUSU UCHOMWAJI WA QURAN


NI NANI ALIYECHOMA QURAN? NI NANI ANAYEENDELEZA UCHOMAJI WA QURAN?**********************************************************
Sasa inefahamika kuwa aliyekuwa wa kwanza kuchoma kitabu kinacho daiwa ni cha "haki, kikamilifu na kisichokuwa na dosari" kiitwaacho "QURAN TUKUFU" ni yule yule aliyeandika Quran.
Caliph Uthman aliandika Quran na kuchoma aya ambazo hakupendezwa nazo!
(Sahih Bukhari 6:61:510)
CALIPH UTHMAN ALIANDIKA QURAN NA KUCHOMA AYA AMBAZO HAKUPENDEZWA NAZO!-(Sahih Bukhari 6:61:510)
Caliph Uthman hakuchoma tu aya za Quran bali aya zingine alizifuta kwa maksudi. (Bukhari 6:61:527).
HAPA MASWALI NYETI YANAIBUKA;
**************************
Je, ni aya gani hizo alizozichoma?
Je, aliakuwa anaandika Quran kwa manufaa ya nani?
Je, aliandika Quran kwa mamlaka ya nani?
Je, mwenye mamlaka hayo hakumwongoza aandike Qurani mufti bila dosari kama wanavyodai waumini wa kiislamu kuwa kuran haina dosari?
SWALI:-KWANINI BASI WAISLAMU WALALAMIKE KUWA QURAN YAO INACHOMWA?
JIBU:-WAO NDIO WALIOANZISHA UCHOMAJI NA HADI SASA HAO NDIO WANAOENDELEZA UCHOMAJI WA KURAN.
Kumbe Quran inachomeka.
Kumbe Quran haikuteremshwa.
Kumbe Quran iliandikwa na viumbe dhaifu.
Max Shimba Ministries Org

No comments:

Allah CREATED ADAM in his OWN IMAGE, 60CUBITS TALL (90Feets)?

Sahih al-Bukhari, Volume 8, Book 74, Number 246: Abu Huraira reported Allah's Messenger as saying: ALLAH, THE EXALTED AND GLORIOUS, CREA...

TRENDING NOW