Posts

Showing posts from March, 2016

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

SHEIKH ALHAJI RASHID TATASHAJARA ABUBAKAR WA MSIKITI WA MTAA WA MWANZA ILALA DAR ES SALAAM AOKOKA

Image
1. AKIRI KULA NYAMA ZA WATU
2. AKIRI KUNYWA DAMU ZA WATU
3. AKIRI KUMEZA MAJINI 360
4. ASEMA UISLAM NI DINI YA WACHAWI Ndugu msomaji, Soma huu ushuhuda wa kusisimua kutoka kwa Sheikh Alhaji Rashid Tatashajara Abubakar aliye kunywa damu za watu, kuhamisha nyota za watu, na kumeza majini 360. Mwenyekiti wa waislamu waliookoka, Afrika Mashariki na Kati! Alitokea kwenye familia ya kichawi, mama yake alijiita ni Mungu na kufanya miujiza mbalimbali ikiwemo ya kunyesha mvua. Sheikh Alhaji Rashid Tatashajara Abubakar, aliwahi kufanya shughuli za kisheikh katika msikiti wa Ilala mtaa wa Mwanza ambapo pia alikua mwanafunzi wa sheikh Yahaya Hussein ambaye ni marehemu kwa sasa. Alianza kujifunza madrasa, akapanda vyeo na kusomea vyuo vya kichawi baada ya kuhitimu majaribio mbalimbali ikiwemo kufukua makaburi, kunywa damu za watu, kuhamisha nyota za watu, na kumeza majini 360 na kufanikiwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti mkuu wa wachawi Afrika mashariki na kati! Anasema katika mambo hayo yote, alikua…

ABUU MTOTO WA SHEKHE "MUARABU" AKATA SHAURI NA KUMPOKEA YESU

Image
1. ABATIZWA NA SASA ANAITWA BOAZ
2. BABA YAKE ANAYEISHI OMAN AKIRI KUWA MUNGU WA "ABUU" HAKIKA NDIE MUNGU MKUU
3. ABUU SASA ANAMTUMIKIA YESU Ndugu msomaji, Bwana Yesu apewe sifa, Haya msomaji wetu karibu katika kipengele chetu maalumu ''USHUHUDA'' ambacho kinakujia kila siku kikiwa na lengo la kukupatia habari ambayo iliwahi kutokea lakini yawezekana hauijui pia yawezekana ilitokea ukawa unaijua lakini labda umesaihau. Abuu Levy au waweza kumuita kwa jina la Boaz kama wengi walivyomzoea, ni jina ambalo amelipata baada ya ubatizo. Historia yake inarejea kwenye Uislamu, ambako ndipo alilpotokea, asili yake akiwa Muarabu. Baba yake mzazi anaishi Oman hadi hivi sasa. Kwa taarifa yako, licha ya kukulia kwenye famlia ya usilamu, lakini hakuwai si tu kwenda msikitini, bali pia hata mazingira ya ndani ya msikiti anayafahamu yalivyo. Neema imetokana pale alipolelewa na mama yake mkubwa ambaye ni "mlokole". Alipotimiza umri wa miaka kumi, Abuu alikata shauri…

Nini kitaingia PEPONI: Roho/Nafsi au Mwili au zote mbili?

UTATA MKUMBWA NDANI YA KORAN
Nini kitaingia PEPONI: Roho/Nafsi au Mwili au zote mbili? Somo letu la leo ni la swali kwa Allah ambaye ameshindwa kujieleza, kuwa ni kipi kinaingia Peponi kati ya Roho/Nafsi au Mwili? Koran inadai kuwa, baada ya ufufuo, ni mwili (baada ya kuungana na roho?) Ambayo inaingia peponi. Haya madai yamewekewa mkazo katika Koran. Angalia mistari ifuatayo 13:05, 17:98-99, 20:55, 34:7, 75:3-4. Hata hivyo mistari ya 27-30 kwenye Sura 89 inapinga aya zilizo pita kwa kusema kuwa ni nafsi (Nafs) tu ambayo inaingia Peponi! Quran 17:99. Kwani hawakuona ya kwamba Mwenyezi Mungu aliye umba mbingu na ardhi ni Mwenye kuweza kuumba mfano wao? Na Yeye amewawekea muda usio na shaka yoyote. Lakini madhaalimu hawataki ila ukafiri. Quran 75:3. Anadhani mtu kuwa Sisi hatutaikusanya mifupa yake? 4. Kwani! Sisi tunaweza hata kuziweka sawa sawa ncha za vidole vyake! Aya hizo hapo juu, zinadai kuwa Nafsi na Mwili vitaungana na kuingia Peponi, hayo ni maneno ya Allah kama alivyo yashush…

UTATA NDANI YA QURAN. "AYA ZA QURAN ZAPINGANA"

Image
Ndugu msomaji, Leo tutaangali utata mkubwa uliopo kwenye Quran kama ifuatavyo: Sura Al-Baqara 2:109
109. Wengi miongoni mwa watu wa Kitabu wanatamani lau wange kurudisheni nyinyi muwe makafiri baada ya kuamini kwenu, kwa ajili ya uhasidi uliomo ndani ya nafsi zao, baada ya kwisha wapambanukia Haki. Basi sameheni na wachilieni mbali mpaka Mwenyezi Mungu atapo leta amri yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni Muweza wa kila kitu. Hapa quran inaongelea watu wa kitabu (yaani Wakristo), na kusema: Wengi wa watu wa kitabu, kutokana na wivu wao, wanatamani kuwarudisheni kwenye kutoamini baada ya kuwa mmeamini, pamoja na kwamba ukweli umeshadhihirishwa wazi mbele yao. Kwa hiyo wasameheni na kuwavumilia hadi Allah atakapowafunulia mapenzi yake. Yeye ana nguvu juu ya kila kitu. Quran pia inawaagiza Waislamu katika sura Al Imran 3:20 kwamba: Na pindi wakikuhoji, basi sema: Mimi nimeusalimisha uso wangu kumwelekea Mwenyezi Mungu, na kadhaalika walio nifuata. Na waambie walio pewa Kitabu na wasio na kisomo…

KWANINI ALLAH NA MUHAMMAD (S.A.W) WALIRUHUSU KUUWAWA KWA WAKONGWE NA AJUZA?

Image
Ndugu msomaji, Leo tutaangalia tabia mbaya ya Allah na Mtume wake Muhammad. Hivi kwanini Allah aliruhusu kuuwawa kwa Vikongwe? Hivi kwanini Muhammad alifanya hiyo kazi ya Allah na kuwauwa Vikongwe na ajuza? Mohammad na kikosi chake kiliuwa wazee wa makamo; Umm Qirfa Fatima, Abu Afak na mzee aliyekataa kusujudia Al-Kaaba.
Baada ya kuuteka mji wa Kaaba Mohammad alimtuma mfuasi wake, Zayd Ibn Haritha kuenda kuuteka kabila ambalo liliukana Uislamu. Zayd bin Haritha alifanikiwa kuuteka huo mji pamoja na kuuwa wazee wakongwe na kuwateka wanawake na watoto walitojaribu kutoroka. “…na tuliwashambulia kutoka pande zote hadi tukafika karibu na visima vyao ambapo tulipigana vita vikali. Tuliwauwa Aadui zetu wengine huku wengine wakichukuliwa kama mateka wa vita. Niliona kwa mbali kundi la watu lililojumuisha wanawake na watoto wakitoroka. Niliogopa, wasije wakafike mlimani kabla yangu, hivyo nikalenga mshale kati yao na ukaangukia kwa mbele kati yao na mlima. Nikawarudisha nikiwakimbiza kama mif…

NZI, MIKOJO, NA MATE YA MUHAMMAD NI DAWA KATIKA UISLAM

Image
UTATA WA KUJITIBU KATIKA UISLAM
1. Eti Nzi ni dawa?
2. Eti Mate ya Muhammad ni Dawa?
3. Eti Kunywa Mikoja ni dawa!!!!
Jamani hii sayansi ya Kiislam ilitokea wapi? MUHAMMAD ASEMA NZI NI DAWA
"Kama nzi ataangukia kwenye kinywaji cha yoyote kati yenu, itafaa kumchovya (kwenye kinywaji), kwani moja ya mbawa zake ina ugonjwa na linguine lina tiba (kiuasumu cha ugonjwa) (1). Maelezo chini ya ukurasa (1) yanasema "Tazama Hadithi na.673 juzuu ya 7 (kwa maelezo)" Bukhari juzuu ya 4 kitabu cha 54 sura ya 15 na.531 kabla ya uk. 335. "Abu Huraira alisimulia: Nabii alisema, ‘Kama nzi wa nyumbani ataangukia kwenye kinywaji cha mmoja wenu, na amchovye nzi huyo (kwenye kinywaji), kwani moja ya mbawa zake ina ugonjwa na nyingine ina tiba ya ugonjwa huo." Bukharijuzuu ya 4 kitabu cha 54 sura ya 16 na.537 uk.338. Kwa taarifa, nzi aliyeshiba vizuri huenda haja kubwa kila baada ya dakika tano kwa mujibu wa
http://www.thebestcontrol.com/bugstop/control_flies.htm.
Abu Hureira ana kumbukum…

ALLAH KARUHUSU KULA NYAMA YA MIJUSI, FISI, NA NGAMIA

Image
Ndugu msomaji, Leo tutaandali nyama zinazo liwa na Waislam ambazo ni haram na Najisi kutokana na Biblia. Mambo ya Walawi 7: 4 Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua, na katika wale walio na kwato; NGAMIA, kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. 6 Na SUNGURA, kwa sababu hucheua, lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Lakini nilipo soma vitabu vya Kiislam, nikagundua kuwa, wao wana chuki kubwa na Nguruwe tu, huku wakila kwa furaha nyama ya Ngamia, mijusi, Sungura, Bata, nk. Hebu tusome kidogo ushahid kutoka vitabu vyao: Sayyidina Ibn Ammar (RA) alisema kuwa, siku moja alimuuliza Jabir Jbn Abdullah (RA) kuhusu uwindaji wa FISI. Alinijibu na kusema, inaruhusiwa kuwinda Fisi. Nilimuuliza, Je, tunaruhusiwa kula, na akanijibu kuwa Kula Fisi ni Halal (Inaruhusiwa kula Fisi).
Nikamuuliza tena, Je, Nabii wa Allah(SAW) aliruhusu kula Fisi? Jabir r alinijibu na kusema. NDIO, Nabii wa Allah aliruhusu kula Fisi. [Abu Dawud 3801, T 1798, Ibn e Majah 3…

Prophet T.B. Joshua with Tanzanian President. Dr. John Magufuli

Image
"A leader should rule in righteousness and in the fear of God so that he can be like a torch-light for everybody, a shining example." - T.B. Joshua "When one rules over people in righteousness,
when he rules in the fear of God,
he is like the light of morning at sunrise
on a cloudless morning,
like the brightness after rain
that brings grass from the earth."
(2 Samuel 23:3-4) Prophet T.B. Joshua with Tanzanian President. Dr. John Magufuli

BIBLIA INARUHUSU KULA NYAMA YA NGURUWE

Image
JE, KULA NYAMA YA NGURUWE NI DHAMBI?
1. Je, kuna aya yeyote ile katika Agano Jipya inayo mkataza Mkristo kula nyama ya Nguruwe?
2. Je, kuna sheria yeyote ile kwenye Agano Jipya inayo kataza kula nyama ya Nguruwe?
3. Je, Yesu alisema au waamrisha Wafuasi wake wasile Nyama ya Nguruwe?
4. Je, Yesu alipo vitakasa vyakula vyote [Marko 7 :15-19] kunapingana na sheria ya hapo mwanzo kwenye Mambo ya Walawi? Ndugu msomaji, Katika hili somo, tutajifunza kuhusu ulaji wa Nyama ya Nguruwe na kwanini Wakristo wanakula Nyama ya Nguruwe. Tuanze moja kwa moja kwa kusoma aya za Biblia: "Bwana Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawambia Zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi, kila mnyama wa katika nchi watawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na viti vyote vilivyojaa katika ardhi,na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani ,kadhalika hivi vyote ,balo nyama pamoja na uhai ,yaani damu yake msile&qu…

ALLAH KUPITIA MUHAMMAD AKIRI KUUMBA KWA SIKU SABA (7)

Image
Ndugu msomaji, Huu ni msiba mwingine kwa Waislam ambao kila kukicha Allah anawakoroga kwa kupitia Muhammad. Bila ya kupotiza muda tuanze kwa kusoma sahihi hadith. UTATA WA KWANZA:
ALLAH ALIUMBA DUNIA NA KILA KITU KWA SIKU SABA
Imetafsiriwa na Abu Hurairah; Nabii wa Allah alinishika Moono na akasema, Allah [Sifa zote na utukufu umwendee Allah] aliye umba dunia siku ya Jumamosi, na juu yake akaumba Milima siku ya Jumapili. Na akaumba Miti siku ya Jumatatu. Akaumba vitu mbalimbali siku ya Jumanne. Akumba Mwanga siku ya Jumatano. Akawajaza wanyama ndani yake siku ya Alhamisi na akamuumba ADAM, amani iwe juu yake baada ya alasir ya Ijumma, ikiwa ni uumbaji wake wa mwisho katika saa la mwisho la siku ya Injumaa, kati ya "Alasir na Usiku ulipoingia' (Muslim bin Hajjaj, as-Sahih, Hadith 7054 (27-2789) Katika somo letu la leo, tutajifunza kuhusu uumbaji wa Dunia. Allah wa Uislam, anasema kuwa yeye ni Mungu na aliumba Dunia na vitu vyote vilivyo ndani yake. Hebu tuanze somo letu kwa kus…

MTUME MUHAMMAD ALIKUWA ANADAI SADAKA - FEDHA KABLA YA KUONGEA NAE

Ndugu msomaji, Leo nitajibu hoja ambayo Waislam wamekuwa wakiitumia kwa muda mrefu kuwashutumu Wakristo kuwa tunadai Sadaka kutoka waumini, huku wakificha aya kutoka Quran zinazo onyesha kuwa Muhammad alikuwa anapokea Sadaka. Watu waliokuwa wakiishi katika zama za Mtume walikuwa wanaenda kwa Mtume katika nyakati tofauti, na walikuwa wanamuuliza masuala tofauti yenye faida na yasiyo na faida, na suala hili lilisababisha kumkosesha Mtume wakati wa mapumziko, ndipo ilipokuja Qur-ani na kuwaamrisha watu kuwa kila anayetaka kuuuliza suala basi kwanza anatakiwa kutoa sadaqa, kabla ya kuuliza suala lake. Na Aya hiyo iko katika (Surat Mujadila aya ya 12) inasema hivi:- يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[1]
Maana ya Aya hiyo ni kama hivi ifuatavyo:- “Enyi mlioamini! Mnapomsemesha Mtume Muhammad toeni Sadaqa kabla ya kumsemeza; hayo ni bora…

JINSI YA KUTOA PEPO WABAYA/CHAFU

Image
Ndugu msomaji, Maana ya neno pepo linamaanisha, pepo mbaya, shetani, mwovu, mharibifu na mwangamizi. Hao ni malaika waliomuasi Mungu wakatupwa duniani. “Kulikuwa na vita mbinguni; Mikaeli na malaika zake wakapigana na Yule joka (Shetani), Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake; Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, Yule mkubwa, Yule wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote; akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye.” Ufunuo 12:7-9. 1. Ili kutoa pepo, kuna mambo ambayo yanapaswa kuzingatiwa:
Ni lazima uwe na nguvu za Roho Mtakatifu.Tunaweza kujifunza kwa Yesu alivyoweza kutoa pepo kwa uwezo na nguvu za Roho. Imeandikwa, “…..awaaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu, nao hutoka.” Luka 4:36. 2. Kutoa pepo kwa jina la Yesu. Aliye na amri na mamlaka ya kutoa pepo ni mkristo ambaye amemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yake. “Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio; kwa ji…

ALLAH AFANYA KOSA KUBWA LA KISAYANSI NA JIOGRAFIA KUHUSU KUTUA/ZAMA KWA JUA

Image
Ndugu msomaji, Zul-Qarnain na Kutua kwa Jua katika Sura 18:85-86 Je, ni kweli kuwa jua linazama katika chemichemi za maji zenye tope au giza, au Koran ina makosa, au kuna maelezo mengine? Kwanza tutaangalia maana ya wazi Sura ya 18:85-86, na kisha tutaangalia maelezo na majibu ya baadhi ya Waislam kuhusu jambo hili. Unajimu Kidogo
Inawezekana kuwa haijulikani kwa mapana kwamba watawala wa kislam wa Abbasid, Waarabu na Waajemi waliendelea sana katika unajimu, wakizipa majina nyota nyingi, hata walinukuru na kusahihisha baadhi ya orodha za hesabu za watawala wa Misri (Ptolemy’s tables). Hata hivyo jua ni kubwa mara nyingi zaidi ya dunia nzima, na dunia husafiri ikilizunguka jua. Jua halizami katika chemichemi za maji zenye tope. Zul-Qarnain ni Nani?
Hatuna ushahidi kama Muhammad alimwambia mtu yeyote kuwa Zul-Qarnain alikuwa nani hasa. Waislam wana mitazamo minne tofauti. Alexander Mkuu (wa Makedoni) ni mtazamo wa Waislam wengi zaidi. Zul-Qarnain humaanisha kuwa ni "mtu mwenye pembe…

MTUME MUHAMMAD ALIKUWA ANADAI SADAKA - FEDHA KABLA YA KUONGEA NAE

Image
Ndugu msomaji, Leo nitajibu hoja ambayo Waislam wamekuwa wakiitumia kwa muda mrefu kuwashutumu Wakristo kuwa tunadai Sadaka kutoka waumini, huku wakificha aya kutoka Quran zinazo onyesha kuwa Muhammad alikuwa anapokea Sadaka. Watu waliokuwa wakiishi katika zama za Mtume walikuwa wanaenda kwa Mtume katika nyakati tofauti, na walikuwa wanamuuliza masuala tofauti yenye faida na yasiyo na faida, na suala hili lilisababisha kumkosesha Mtume wakati wa mapumziko, ndipo ilipokuja Qur-ani na kuwaamrisha watu kuwa kila anayetaka kuuuliza suala basi kwanza anatakiwa kutoa sadaqa, kabla ya kuuliza suala lake. Na Aya hiyo iko katika (Surat Mujadila aya ya 12) inasema hivi:- يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[1]
Maana ya Aya hiyo ni kama hivi ifuatavyo:- “Enyi mlioamini! Mnapomsemesha Mtume Muhammad toeni Sadaqa kabla ya kumsemeza; hayo ni bora…