Posts

Showing posts from February, 2015

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

The fellowship of the Holy Spirit

The fellowship of the Holy Spirit is not one-way traffic. It is a sharing of wills, feelings, and knowledge. You share what you have and know with Him and He shares what He has and knows with you! Remember what Jesus said about the Holy Spirit? “He will tell you whatever He hears [from the Father; He will give the message that has been given to Him], and He will announce and declare to you the things that are to come [that will happen in the future]. He will honor and glorify Me because He will take of (receive, draw upon) what is Mine and will reveal (declare, disclose, transmit) it to you. (John 16:13b-14) Compared to our knowledge His is infinitely greater! He knows the secrets of Heaven. He has access to the heart of the Father. Whatever the Father speaks, He hears and will communicate it to you! That means that you can be up to date with whatever is current in the throne room of heaven. Not only do we share in the victories and successes the Holy Spirit generates in us as a resul…

YOUR BODY WAS PURCHASED BY JESUS CHRIST

12 All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. 13 Foods for the stomach and the stomach for foods, but God will destroy both it and them. Now the body is not for sexual immorality but for the Lord, and the Lord for the body. 14 And God both raised up the Lord and will also raise us up by His power. 15 Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? Certainly not! 16 Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For "the two," He says, "shall become one flesh." 17 But he who is joined to the Lord is one spirit with Him. 18 Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. 19 Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from Go…

The Holy Spirit Dwells Within

I want to speak to you this month on the Holy Spirit. Today it will be "The Holy Spirit Dwells Within." It is sad there has been so much foolishness taught about the Holy Spirit. Instead of thinking about that sweet Person the Spirit as a beloved Person, equal with the Father and the Son, people think about talking in tongues or some other strange thing. I want you to think about our Friend, the Holy Spirit.
In Romans, chapter 15, verse 30, Paul says, "I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me."
"... the love of the Spirit." The Holy Spirit is a Person. He loves us. Oh, it is wonderful to think that the sweet Spirit of God who is within us and hovers about us, loves us and cares for us all the time.
And then He hears prayer. He is going to raise these bodies from the dead, as He raised the body of the Lord Jesus. He took part with Christ Jesus…

The Holy Spirit's Comfort, Guidance and Help

In John, chapter 14, verses 15 to 17, Jesus said: "If ye love me, keep my commandments. And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever; Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you." Up until the resurrection of Christ, the Spirit of God was with Christians. Since He met with the disciples in the Upper Room in John, chapter 20, and came and breathed on them and said, "Receive ye the Holy Ghost," the Spirit of God moved into the bodies of Christians. That was foretold in John 7, verses 37-39: "In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. (But this spake he of the Spirit, which they that believe on h…

HOLY SPIRIT OWNS YOU

You were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance (Ephesians 1:13–14) The meaning of the "SEAL" in biblical times as today, is used to guarantee security or indicate ownership. The Holy Spirit seals those who trust in Christ. The Spirit's presence is God's guarantee that believers are owned by Him and secure in him. When the Holy Spirit seals believers, He marks them as God’s divine possessions, who from that moment on entirely and eternally belong to Him, The Spirit’s seal declares the transaction of salvation as divinely official and final. “You are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwell-s in you,” Paul declares (Rom. 8:9a). Conversely, he goes on to say, “If anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him” (v. 9b). Incredibly, the body of every true Christian is actually “a temple of the Holy Spirit who is in [him]” (1 Cor. 6:19).

UISLAM SIO DINI YA KWELI BALI HAKI AMBAYO HUPATIKANA HATA KWENYE MAHAKAMA KWA KUHONGA

Ndugu zanguni, sijawai soma wala sikia Allah akisema yeye ni kweli, bali Waislam wao wanadai kuwa Uislam ni dini ya haki na sio dini ya kweli.
Haki hupatikana hata Mahakamani kwa kuhongwa lakini huwezi honga Kweli. Kama unayo aya yeyote inayosema Uislam ni dini ya kweli, ilete hapa tuione.
Lete aya inayosema "Hakika dini ya kweli mbele za mwenyenzi Mungu ni uislamu uitoe hapa tusilimu". Ila huwezi simamia haki kama ndio kweli hebu ona mfano huu.

Watoto wawili wa Isaka Esau na Yakobo walifikia hatua wakauziana haki ya uzaliwa wa kwanza kwa chakula.

Dini ni lugha ya kiarabu maana yake ni njia au siku ya malipo soma Qur'an suratul fatihah 1:2-6. Utuongoze katika njia iliyo nyoka. Malik yaum din.

Na Qur'an 3:99 .....enyi mlio amini kwanini mnawazuilia watu na njia ya mwenyezi Mungu?

Je kama dini ni njia ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Njia hiyo ya kweli ni ipi?

Yohana 24:1-6 Yesu anasema; Mimi ndimi njia kweli na uzima mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya Mimi.

WAISLAM NAOMBENI MAJIBU KATIKA UTATA HUU WA AYA ZA QURAN!!!

Kila nikiulizaga maswali kwa ndugu zetu waislam hawanijibu,wanachokifanya ni kubadilisha maada tu na kuleta kejeli zao.!! Sasa leo naombeni msifanye hvyo maana kama dini yenu inaitwa UNYENYEKEVU yaani ISLAM basi inawalazimu kunijibu kwa unyenyekevu pia..Labda tuanze kuomba dua ili Mola awape uwepesi wa kujibu maswali kwa ufasaha.[[kotasini]] Rabbij-'al Haadha
Baladan Aaminaw-war
Zuq Ahlahu Minath-
Thamaraati Man
Aamana Minhum Billahi
Walalyawmil-AalahirRabbanaa Taqabbal
Minnaa Innaka Antas-
Sami 'ul `AliymRabbana Way-'alnaa
Muslimayni Laka
Wamin Dhurriyyatinaa
Ummatam-muslimata.

SASA WAISLAM NAOMBENI MNIJIBU

Maana tumeshaomba, na tunaamini kuwa mola wetu yeye anasikia dua "innaka Sami'ud-Du'aa"
Sasa Kwa Kukua Anasikia Dua Najua Atawapa Uwepesi Wa Kujibu Maswali Haya.. 

MADA
Al- Nisa4;82
Je hawaitafakari Qur'an? Kama Isingekuwa Imetoka Kwa Allah,hakika Wangekuta Ndani Yake Sehemu Nyingi Zinapingana.1.Sura Al-Baqara2;109
Hapa Qur'an InaĆ³gel…

KUMBE ALIYEANDIKA QURAN ALIKUWA NA SHETANI?

Mtu wa Awali, aliyejifundisha kusoma na kuandika katika Mji wa Makka alikuwa Bwana Harb bin Umayya-babu yake Bwana Muawiya. Alijifunza kwa watu wa Yaman, na yeye akaja kuwafundisha waliotaka katika mji wa Makka. Wakati Mtume alipopata utume walikuwako watu 6 tu katika Makka waliokuwa wakijiua kuandika. Wa 4 katika yao waliingia katika Uislamu, wakawa ndiyo waandikaji "Wahyi" (aya za Qur'an), watu hao walikuwa ni Sayyidna Abubakar. Sayydna Umar, Sayyidna Uthman na Sayyidna Ali. 
Kitabu cha Maisha ya Nabii Muhammad uk. 8,na Sheiky A.Falsy) SAYYIDNA ABUBAKAR,
Abubakar, Anasema: "Hakika mimi ninae shetani hunifikia mara kwa mara, basi wakati wowote atakaponifikia muniepuke" (Tabaqatul Kubra, J. 3 Uk. 212)

ETI KORAN IMETEREMSHWA NA ALLAH, THUBUTU
QURAN 2. SURA AL- BAQARA
97. Sema: Aliyekuwa ni adui wa Jibril, basi huyo ndiye aliye iteremsha Qur'ani moyoni mwako kwaidhini ya Mwenyezi Mungu, inayo thibitisha yaliyo kuwa kabla yake, na niuwongofu na bi…

Uislamu ulianza lini?

YAMEKUWEPO madai kwamba Uislam ulianza tangu kuumbwa kwa dunia. Na wapo watu wanaotuaminisha hayo. Ukweli ni kwamba Uislam ulianzishwa na Nabii Muhammad mwaka 622 BK huko Arabia. Kabla yake, dini zilizokuwepo zilikuwa ni Uyuda ambayo ni dini rasmi ya Wayahudi (Judaism) na Ukristo ambayo ni dini ya mataifa wasio Wayahudi ulioanza miaka kadhaa baada ya Yesu kuwa ameondoka mwaka 33BK. Yesu mwenyewe hakuanzisha Ukristo. Alisali katika Mahekalu ya Wayahudi. Masinagogi.
Maelezo haya yana msingi wa kihistoria na sio propaganda za kidini. Ndio ni propaganda kwa sababu dini zote zimekuwa na tabia ya kuonyesha kwamba zenyewe ndizo za kweli kuliko dini nyinginezo hata ikibidi kwa kuichezea historia.

Na ni bahati mbaya kwamba Dini zimekuwa na tabia ya kufanana ya kuzima uwezo wa waumini wake kuhoji lolote kwa kuwajengea hofu ya kujitafutia laana.

Qur’an inatupa maelezo yanayopinzana kuhusu lini hasa Uislamu ulianza. Baadhi ya mistari katika kitabu hicho zinadai kwamba ‘nabii’ Muham…

JE YESU WA WAKRISTO NDIYE YULE ISA WA WAISLAM?

Mara kwa mara, unaweza kuwasikia Waislamu wakisema kuwa Isa a.s. kama anavyotajwa ndani ya Qur’an tukufu, ndiye Yesu Kristo wa Nazareti, kama anavyotajwa ndani ya Biblia Takatifu.

Wanafanya hivyo kwa kulinganisha baadhi ya aya zilizomo ndani ya Biblia Takatifu, na zile zilizomo ndani ya Qur’an. Kwa mfano, wanasema kwa mujibu wa Biblia mama yake Yesu Kristo anaitwa Mariamu. Wanasoma katika Injili ya Marko 6:3-4“Huyu si yule seremala, mwana wa Mariamu, na ndugu yao Yakobo, na Yose na Yuda na Simoni? Na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake” .

Wanafananisha aya hiyo na ile iliyomo ndani ya Qur’an katika Suratul Al-Maidah, 5:75 “ Masih bin Maryam si chochote ila ni mtume tu……”,

Hoja nyingine wanayoitumia ni kusema kwamba eti jina Isa ni katika lugha ya Kiarabu. Jambo hilo siyo kweli. Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu, Yesu anaitwa Yasu’a siyo Isa. Na ikumbukwe kuwa Biblia ndicho kitabu kilichotangulia kuwepo duniani miaka ipatayo 1500 kabla ya Qur’an.

Hoja yetu kwa Waislamu ni hii…

DEMONS - WHAT ARE THEY?

Demons are NOT human. They are invisible evil spirits with various sizes and shapes.

God did in fact create everything (including Lucifer). Colossians 1:16 "For it was in Him that ALL things were created, in heaven and on earth, things SEEN and things UNSEEN, whether THRONES, DOMINIONS, RULERS, or AUTHORITIES; ALL things were created and exist through Him [by His service, intervention] and in and for Him."

AND
JOHN 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2/The same was in the beginning with God. 3/ ALL THINGS were made by Him; and without Him was not anything made that was made.

We do know that the demons have rankings (like the military). Again in Colossians 1:16 "...things seen and things unseen, whether THRONES - DOMINIONS - RULERS - AUTHORITIES
King James version calls them "VISIBLE and INVISIBLE, whether THRONES - DOMINIONS - PRINCIPALITIES - POWERS

Ephesians 6:12 "For we wrestle not against flesh a…

SAMPLE: PRAYER BEFORE DELIVERANCE

Father in the name of JESUS:
According to Romans 10:9 I confess with my lips that JESUS is Lord and in my heart I believe that You raised him from the dead. According to Luke 13:3 I repent of my past sins and I admit and confess that I have sinned (name) and I believe that You are faithful and just to cleanse me from all unrighteousness. I call upon You, Lord JESUS to cleanse me from all sin and unrighteousness by Your Blood (1 John 1:7). And as Your word says in Romans 10:13 Everyone who calls upon the name of the Lord will be saved.
I confess, repent and ask forgiveness of occult practices such as (witchcraft, fortune telling, horoscopes, astrology, water witching, etc.)

I renounce all occult practices and satan and break all curses associated with those occult practices. 

According to Galatians 3:13 Christ purchased our freedom [redeeming us] from the curse [doom] of the Law [and its condemnation] by [Himself] becoming a curse for us, for it is written [in the Scriptur…

HOLY SPIRIT LOVES YOU (PART 1)

It is the Holy Spirit who calls us to eternal life

It is the Holy Spirit who leads us to Christ. It is the Holy Spirit who calls people into the kingdom of God!

Revelation 22:17, "And the Spirit and the bride say, Come. And let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely."

Holy Spirit is the one who woos us to the love of Jesus, and makes the love of Christ real to us... He gives us revelation, understanding and wisdom and teaches us as a personal tutor would.

HOLY SPIRIT LOVES YOU (PART 2)

Where the Spirit is, there is freedom!

The Bible tells us that where the Spirit of the Lord is, there is freedom!

2 Corinthians 3:17-18, "Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord."

He has come to set us free from the law of sin and death.

Romans 8:2, "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death."

HOLY SPIRIT LOVES YOU (PART 3)

The Holy Spirit wants to sanctify us

The Holy Spirit is here to take us higher in our walk with God and bring us closer in our relationship with Him. He is here to help us become more Christ-like and be sanctified, that is made pure and holy in our walk with God.

2 Thessalonians 2:13-14, "But we are bound to give thanks always to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ."

HOLY SPIRIT LOVES YOU (PART 4)

The Holy Spirit chose to make us His dwelling place

The Holy Spirit has chosen to make our bodies His indwelling temple or habitation. Take a look at these passages in 1 Corinthians:

1 Corinthians 3:16, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?"

1 Corinthians 6:19, "What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?"

HOLY SPIRIT LOVES YOU (PART 5)

The Holy Spirit wants to make known unto us the things of God

The Holy Spirit is here to teach us about the good things of God and lead us into all truth.

John 14:26, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you."

John 16:13-15, "Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will show you things to come. He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall show (meaning, to reveal) it unto you. All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you."

HOLY SPIRIT LOVES YOU (PART 6)

The Holy Spirit of adoption

The Holy Spirit loved us long before we came to Christ, and desired to adopt us as children into the family of God. He testifies with our spirits, telling us that we are children of God.

Romans 8:15-16, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God."

The Holy Spirit is a Spirit of compassion and love for those in need. Going back into the Old Testament, we find this passage:

Ezekiel 16:4-6, "And as for thy nativity, in the day thou wast born thy navel was not cut, neither wast thou washed in water to supple thee; thou wast not salted at all, nor swaddled at all. None eye pitied thee, to do any of these unto thee, to have compassion upon thee; but thou wast cast out in the open field, to the loathing of thy person, in the day that thou wast born. And when I …

HOLY SPIRIT LOVES YOU (PART 7)

The Holy Spirit is our advocate and intercedes for us

Jesus referred to the Holy Spirit as our comforter. Look at this passage in the Bible:
John 14:26, "But the Comforter, which is the Holy Ghost..."

The word Comforter in this verse comes out of the Greek word parakletos which means, "An intercessor, consoler: - advocate, comforter." The Holy Spirit is not only our comforter, but also an intercessor, consoler and advocate. Let's take a brief look at each one of these properties:

An intercessor is somebody who intercedes on our behalf. Take a look at this passage in your Bible:
Romans 8:26-28, "Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. And we know that…

HOLY SPIRIT LOVES YOU (PART 8)

It was the Holy Spirit who sent Jesus to heal and restore us!

If you turn to Luke chapter 4, you'll find that it was the precious Holy Spirit who send Jesus forth to minister healing, deliverance and restoration to us. Let's look at this passage in the Bible:

Luke 4:18-19, "The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, To preach the acceptable year of the Lord."

Those wonderful things listed in the verse above were the desire of the Holy Spirit for us, and He sent us Jesus to minister that healing, freedom and restoration unto us.

It was the Holy Spirit who empowered Jesus to go about healing all who were oppressed of the devil, raise the dead, and heal the sick. It is that same Holy Spirit who empowers us today to go forth and do the same!

Act…

HOLY SPIRIT LOVES YOU (PART 9)

The Holy Spirit wanted to make us in God's image

Let's start at the beginning. When God made man in His image, they (the Father, Son and Holy Spirit) said, "Let us make man in our image!" The Holy Spirit (along with the Father and Son) wanted to make you and I in His image and give us dominion over all other creation here on earth! You'll find this passage in the first chapter of Genesis:

Genesis 1:26, "And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth."

WHO HAS DEMONS?

Image
There are NO Scriptures that say "Christians" CAN or CANNOT have Demons! Matter of fact, the word Christian(s) only appears THREE times in the entire Bible!
CHRISTIANS CAN HAVE ANYTHING THEY WANT, AND GET MANY THINGS THEY DON'T WANT!
Many BELIEVERS in the Bible had demons. Are you a BELIEVER? There are NO Scriptures that say UNSAVED people CAN or CANNOT have demons, or that your demons leave when you get Saved. So who has demons? EVERYONE!! Mark 16:17 in the Bible says THOSE THAT BELIEVE SHALL CAST OUT DEMONS. That means ALL Believers -- MEN, WOMEN, AND CHILDREN!
Demons are anything that CONTROLS, HARASSES, TORMENTS, or DRIVES you to do things you ought not to do or wish you didn't do.
Temper, depression, fear, sickness, suicidal, homosexual, rejected, obese, to mention a few, are demons. They are INSIDE of you.
We are body, soul, and Spirit. The demons get IN our body and cause sickness. Demons are the reason obese people cannot keep the weight off in many cases. YOU CANNOT …

SPIRITUAL WARFARE PRAYER AGAINST WITCHCRAFT

Father in THE NAME OF JESUS CHRIST OF NAZARETH, I COME AGAINST THE PRINCE-RULING SPIRIT AND ALL SPIRIT GUIDES. I COME THROUGH THE BLOOD OF THE LORD JESUS CHRIST, IN THE NAME OF JESUS. I PARALYZE YOU AND SILENCE YOU, FORBIDDING YOU FROM INFLUENCING OR STRENGTHENING THEM (THE WITCH OR WITCHES) IN THE NAME OF JESUS, RIGHT NOW!
WE ARE DESTROYING YOUR VERY WORKS: THE SPIRITS OF HATE, BITTERNESS AND MURDER, SPIRITS OF ENVY AND JEALOUSY, SPIRITS OF WIZARDRY, SORCERY AND ALL YOUR CO-SPIRITS, YOUR WORKS, YOUR POWERS, YOUR INFLUENCES ARE DESTROYED IN THE NAME OF JESUS!
I PARALYZE YOU, ALL, RIGHT NOW. YOU WILL NOT BE ABLE TO USE THIS SOUL ANY LONGER AGAINST THE CHURCH (OR, A PARTICULAR PERSON), IN THE NAME OF JESUS. I COME AGAINST THE SPIRIT OF BLINDNESS, BINDING THE SPIRITS OF BONDAGE AND HEAVINESS, FEAR AND HATE.
I PRAY, LORD, THAT YOU WILL OPEN THEIR EYES SO THEY CAN SEE THE GLORY OF JESUS. OPEN THEIR HEARTS SO THAT THEY CAN HEAR YOUR VOICE. BREAK THE YOKES IN THEIR LIVES AND GIVE THEM LIBERTY IN…

WINNING OVER WITCHCRAFT

Image
Father God, in the name of Jesus Christ, we bind and break all witchcraft, curses, spells, and powers - and through the Blood of the Lamb - destroy the works of every witch, warlock, wizard, sorcerer and all other powers of darkness. Through the Blood of Jesus Christ we break all their powers - including the influences of witchcraft, evil powers, spells, hexes, vexes, voodoo, hoodoo, roots, potions or any such things - off every person who will read this book or web site. For them also we invoke Psalm 80:18, "so we will not go back from thee: quicken us and we will call upon thy name" so that those who read this will understand, remember and apply consistently what they read. Through the Blood of Jesus Christ we also bind up and destroy all their spirit-guides, helps, and shields of these workers of evil, and leave them without any strength - stripped of their evil power and influence. In the name of Jesus Christ, and by the Blood of the Lamb, we now seal up their powers wi…

T. A.G CHURCH BURNT IN KIGOMA TANZANIA

Image