Posts

Showing posts from March, 2013

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

Imani na Tumaini

_________________________________________________________ 
Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. 
Waebrania 11:1
Imani ni nini? 
1. Imanini ni kati ya mambo machache ambayo Bibilia inatuelezea sisi. Ni nini imani? 
 (Webranaia 11:1) 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
2. Ni nini mambo unahakika lakini ujayaona? (hewa, kaskazini, Mungu) 
_________________________________________________________________

3. Imani inatujilia sisi kwa njia gani? (Warumi 10:17) 
_________________________________________________________________

4. Imani inajionyesha kwa njia gani? (Wagalatia 5:6) 
_________________________________________________________________

5. Mistari inayofwata inafunza nini juu ya imani? 
 Wagalatia 2:16 ______________________________________________________
 Wagalatia 3:11 ______________________________________________________
 Wagalatia 3:26 _______________…

Mambo Ya Msingi Kuhusu Imani

Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aaini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao (Waebrania 11:6).Kama waaminio, imani yetu imejengwa kwenye msingi kwamba Mungu yupo, naye huwatendea watu wanaomtafuta kitofauti na wale wasiomtafuta. Tukiamini kweli kweli mambo hayo, tunaanza kumpendeza Mungu, kwa sababu mara moja tunaanza kumtafuta. Kumtafuta Mungu ni pamoja na (1) Kujifunza mapenzi Yake, (2) Kumtii, na (3) Kutumainia ahadi Zake. Hayo yote matatu yanapaswa kuwa sehemu ya mwenendo wetu wa kila siku. Sura hii inatazama mwendo wetu wa imani. Ni bahati mbaya kwamba wengi wamekazia imani mpaka ikapita mipaka ya KiBiblia – hasa mkazo kuhusu mafanikio kimwili. Kwa sababu hiyo, kuna watu ambao wana hofu kulishughulikia swala hili kabisa. Lakini, kwa kuwa kuna watu wanaozama katika madimbwi yao ya kuogelea, si sababu kwetu kuacha kunywa maji. Tunaweza kuwa na msimamo na ukweli wa Maandiko. Biblia ina mengi sana inayofundisha kuhu…

Hebrew origins and what the word faith originally means

Hello, wrote and pasted some of this very fast. but, it is ground breaking knoweledge about the origins of the hebrew in the bible..

Sorry about the mess in the alphabet below, but its good to use when you are filled witht the holy spirit to guide you. I know some of the meanings are contradictiary, its because.. when they found the dead sea scrolls and so on.. there was no alphabet that explained the meaning.. so people disagree you know…


:1.  Aleph(first letter of hebrew alphabet)=ox- Bertie Brits: Leader, strength, Sacrifice (Frank T. Seekings: strength, leader, first)
:2.  Beth=house- Dwelling place, household, acceptance (in, into, family)
:3. Gimel=camel- Uplift, carry, exultation, ascend (pride, animal)
:4. Dalet=door- Way, passage, entrance/exit access (pathway, to enter)
:5. Hey=man with two hands stretched up- revelation, to reveal, grace (the, to reveal)
:6. VAV=nail- Join together, nailed (and, to add, to secure)
:7. Zayin=weapon- Sword, cut off, word, tounge (cut, to cut o…

What was God doing before He created the universe?

Our finite minds find it hard to comprehend that before the universe was created, God existed alone. We know fromJohn 1:1that Jesus also existed: “In the beginning was the Word and the Word was with God, and the Word was God. The preincarnate Christ was intimately united with the Father, so as to partake of His glory and to be appropriately called God. He has Himself explained it inJohn 17:5: “And now Father, glorify Me with Yourself with the glory which I had with You before the world was.”

We also know that the Holy Spirit was present before we were created.Genesis 1:1describes the Spirit “hovering over the face” of the dark and formless earth. So, before time even existed, God existed in three Persons: Father, Son and Holy Spirit. The Trinity existed in perfect harmony and flawlessness, having all they needed in one another. David said inPsalms 16:11that "joy and pleasures forever more" are in the presence of God. That means to be in the presence of God carries with it an…

When the Son of Man comes, will he find faith on the earth?

Luke 18:8b (NIV) When the Son of Man comes, will he find faith on the earth?
Believing The Truth Faith is believing in what is true. Faith has two elements: 1) being convinced of the truth, being certain of reality, having evidence of unseen things, and 2) believing, hoping in, embracing, seizing the truth.Heb 11:1 (KJV) Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.Heb 11:1 (NIV) Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Heb 11:1 (NEB) Faith... makes us certain of realities we do not see. Heb 11:1 (Mof) Now faith means that we are confident of what we hope for, convinced of what we do not see. Heb 11:1 (Wey) Now faith is a well-grounded assurance of that for which we hope, and a conviction of the reality of things which we do not see. While faith requires being convinced that what we believe in is true, just knowing the truth is only half of faith. God's word must be hoped for, embraced, seized!Luke 17:5 (NIV) The a…