Posts

Showing posts from August, 2012

SUPPORT MAX SHIMBA MINISTRIES

Benny Hinn - Power of the Blood of Jesus (2)

Image

Benny Hinn - Power of the Blood of Jesus (1)

Image

End of Days -BRI-DOG-.avi-full movie

Image

Juanmuriango's Blog: Question: "What is going to happen according to en...

Juanmuriango's Blog: Question: "What is going to happen according to en...: Answer:  The Bible has a lot to say about the end times. Nearly every book of the Bible contains prophecy regarding the end times. Taking al...

Who is Jesus Christ and what is His mission to the world?

Image
Is certainly a logical question to ask. He changed the world in only 30 years on earth, and no one has had more of an impact on this planet than Jesus Christ. This is, after all, His planet. 

Psalms 97:1-6 says, "The LORD reigns, let the earth be glad; let the distant shores rejoice. Clouds and thick darkness surround him; righteousness and justice are the foundation of his throne. Fire goes before him and consumes his foes on every side. His lightning lights up the world; the earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the LORD, before the Lord of all the earth. The heavens proclaim his righteousness, and all the peoples see his glory." 

There is no surer sign of Christ's divinity than 2000 years after His death people and demons still tremble at His name. Many shudder upon hearing His powerful name; there is no other name that has power like that of Jesus. 

The Bible attributes this phenomenon to the fact that Jesus is God. His message is love, and as 1 Jo…

Damu Ya Yesu Kristo

Image
Mara nyingi imesemwa katika Agano Jipya ya kwamba kuhesabiwa kwetu haki na kupata wokovu ni kwa damu ya Yesu (K.m 1Yoh 1:7; Ufu 6:9; 12:11; Rum 5:9). Kufahamu maana ya damu ya Kristo, yatupasa tuelewe ya kuwa ni neno la awali la Biblia kwamba "uhai wa wanyama wote ni katika hiyo damu yake" (Law 17:14). Pasipo damu mwili hauwezi kuishi; kwa hiyo ni mfano wa uhai. Hii yaeleza uzuri wa maneno ya Kristo, "Msipo ula mwili wake mwana wa Adamu, na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu". (Yoh 6:53).
Dhambi huleta mauti (Rum 6:23), yaani, kumwaga damu ambayo hushika uhai uzima. Kwa sababu hii wana wa Israel walitazamiwa kumwaga damu kila wakati walipotenda dhambi, ili kuwakumbusha kuwa dhambi inaleta mauti. Na katika torati (ya Musa) karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo (la dhambi Ebra 9:22). Kwa sababu hii, Adamu na Hawa walipojifunika wenyewe na majani ya mtini hayakukubalika; badala yake, Mungu alimchinja mwanakondoo na kuwagawi…

Yesu Kristo Ni Mwakilishi Wetu

Image
Tumeona kwamba dhabihu za wanyama hazikuwawakilisha kikamilifu watu wenye dhambi. Yesu alikuwa mjumbe wetu, kwa mambo yote "akafananishwa na ndugu zake" (Ebr 2:17). "Alionja mauti kwa ajili ya kila mtu" (Ebra 2:9). Tunapofanya kosa kama - tukiwa na hasira - Mungu aweza kutusamehe sisi "katika Kristo" (Efe 4:32). Hivi ni kwa sababu Mungu aweza kutulinganisha na Kristo mwanadamu aliyekuwa kama sisi alipojaribiwa kufanya dhambi - kama kukasirika - bali alishinda kila jaribu. Kwa hiyo Mungu aweza kutusamehe dhambi yetu- ya hasira kwa kule kuwa ndani ya Kristo, tukiwa tumefunikwa na haki yake. Kristo akiwa mwakilishi wetu, basi amekuwa na njia ambayo Mungu anaweza kutuonyesha neema yake, wakati tukithibitisha mambo ya haki yake mwenyewe.
Ikiwa Yesu alikuwa ni Mungu na siye mtu aliye na mwili wa Adamu tu, asingekuwa mwakilishi wetu. Huu ni mfano mwingine wa wazo moja potofu linalokwenda kwenye lingine. Kwa sababu hii, watu wa dini wameendeleza njia nyingi zilizo…

Becoming a Dominator

Image

Why Did Jesus Have to Die?

Image
This incredibly important question involves a matter central to Christianity, yet effectively answering it is often difficult for Christians. We will take a careful look at the question and lay out the answers offered in Scripture.

The reason Jesus had to die for our sins was so that we could be forgiven and go to be with the Lord.  Jesus is God in flesh (John 1:1,14Col. 2:9) and only God can satisfy the Law requirements of a perfect life and perfect sacrifice that cleanses us of our sins. All people have sinned against God.  But, God is infinitely holy and righteous.  He must punish the sinner, the Law- breaker.  If He didn't, then His law is notLaw for there is no law that is a law without a punishment.  The punishment for breaking the Law is death, separation from God. Therefore, we sinners need a way to escape the righteous judgment of God.  Since we are stained by sin and cannot keep the Law of God, then the only one who could do what we cannot is God Himself.  That is why Je…

Why Do Bad Things Happen To Good People?

Image
If God is completely in control, why do our lives sometimes not turn out as planned? If God is love, why do we experience so much difficulty? All of us eventually have to answer these questions in some form or another. In my own walk with God, I have discovered a truth, a promise, that really helps me when I’m struggling. It is found throughout Scripture, but a certain section of David’s story prominently displays it. Forced to leave Israel because of King Saul’s deadly rampage against him, David and his men had been serving a Philistine lord named Achish. Achish loved David and was led to believe that David had fully defected to him, heart and soul. But the princes of the Philistines, for good reason, did not trust David. They had no intention of letting a Hebrew fight with them against Israel. So right before the big battle, David and his men were sent home. When they arrived at their city of Ziklag, they found it completely ravaged. The Amalekites had attacked while David and his men…